จยย.ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย

รถจักยานยนต์ยังเป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พลเรือตรี กนกพล พิมพ์ทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยมี นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต...

บรรยากาศด่านตรวจท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต

บรรยากาศด่านตรวจท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต ปริมาณรถหนาแน่นทั้งขาเข้าและขาออก ในวันสุดท้ายของวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมงที่ บริเวณด่านตรวจท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต ภาพรวมการสัญจรในช่วงวันหยุดสุดท้ายของเทศกาลปีใหม่ 2565 มีปริมาณรถหนาแน่น โดยเฉพาะขาข้าจังหวัดภูเก็ต แต่ทางด่านตรวจได้เปิดให้บริการช่องทางเดินรถไว้อำนวยความสะดวกและระบายรถทั้งหมด 5 ช่องทาง เพิ่มจากช่วงปกติจากเดิมมี 3 ช่องทาง เพื่อไม่ให้เสียเวลา โดยปริมาณรถขาเข้าเริ่มหนาแน่นมาตั้งแต่ช่วงเที่ยง และยังมีการคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตอย่างเข้มงวด ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19...

ขนส่งจังหวัดภูเก็ต พร้อมให้บริการประชาชนในช่วงการเดินทางกลับ

ขนส่งจังหวัดภูเก็ต พร้อมให้บริการประชาชนในช่วงการเดินทางกลับ หลังจากวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เน้นย้ำความพร้อมของรถโดยสาร พนักงานขับรถ และการป้องกันโรคโควิด-19 ตลอดเส้นทางนายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้เตรียมความพร้อมในการดูแลอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนที่เดินทางการกลับไปปฏิบัติหน้าที่ หลังจากวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยการประสานความร่วมมือผู้ประกอบการให้จัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทาง ให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง พร้อมกันนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้เน้นย้ำการจัดระเบียบการเดินรถให้มีคล่องตัว และได้มีการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (ชั่วคราว)...

ภูเก็ต เจ็บ 2 ราย ใน การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย

ภูเก็ต เจ็บ 2 ราย ใน การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 วันที่ 5 พบรถจักยานยนต์ยังเป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ....

ภูเก็ตเสียชีวิตแล้ว 1 ราย ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย

ภูเก็ตเสียชีวิตแล้ว 1 ราย ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 พบรถจักยานยนต์ยังเป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  นายอำนวย  พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยมี นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต...

รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ 2565

รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ 2565 เน้นย้ำช่วยกันลดอุบัติเหตุและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด อย่างเคร่งครัด นายพิเชษฐ์ ปานะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยังจุดตรวจ จุดอำนวยความสะดวก จุดบริการบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดภูเก็ต ที่ด่านเมืองใหม่ บริเวณถนนเทพกระษัตรี ขาออกนอกเมือง ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นด่านหลักของ สภ.เมืองภูเก็ต ,...

วันแรก ภูเก็ตเจ็บ 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันแรก ภูเก็ตเจ็บ 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ในการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยมี นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล...

ระทึก! ประมงล่มในทะเล สุดขอบทะเลอันดามัน ลูกเรือ 6 ชีวิต กอดเสาขอความช่วยเหลือ

ระทึก! ประมงล่มในทะเลห่างฝั่ง 100 กม. สุดขอบทะเลอันดามัน ลูกเรือ 6 ชีวิต กอดเสาขอความช่วยเหลือ ทรภ.3 ส่ง ฮ.ค้นหา ประมงข้างเคียงช่วยได้ปลอดภัยทัพเรือภาคที่ 3 ได้รับการประสานจาก ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ศรชล.ภาค 3) ว่ามีเรือประมงกำลังจะจม บริเวณทิศตะวันตกของหมู่เกาะสุรินทร์ ขอความช่วยเหลือเป็นการด่วน จึงได้สั่งการให้ หมวดบินเฉพาะกิจ กองเรือปฏิบัติการ...

เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน และทางทะเล

เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในขณะขับขี่ยานพาหนะ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยมี นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมงานนายอุดมพร กาญจน์...

ตำรวจภูธรภาค 8 จัดโครงการ “สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ตำรวจภูธรภาค 8”

ตำรวจภูธรภาค 8 จัดโครงการ "สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ตำรวจภูธรภาค 8” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยผู้สื่อข่าวรายงาน บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรภาค 8 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พลตำรวจโทอำพร บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เป็นประธานเปิดโครงการ "สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ตำรวจภูธรภาค 8” โดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค...
448,302FansLike
1,700FollowersFollow
418,000FollowersFollow
5,711FollowersFollow
6,400SubscribersSubscribe